Aktivní léto v Dobré Vodě u Hartmanic

27.05.2015 15:01

Na počátku mouřenecké historie stál zřejmě poustevník Vintíř. Benediktinský mnich nejspíš inicioval vznik mouřeneckého kostela. Vintíř žil a zemřel nad Dobrou Vodou u Hartmanic. Letos má výročí narození i úmrtí. (*955, + 1045). Spolek Šumavské cesty i proto připravilo cyklus "Aktivní léto 2015 v Dobré Vodě". Mouřenec zve tedy také k sousedům!