Pro média - tiskové zprávy

Tisková zpráva 17. září 2013:

 

Bohoslužbou a žehnáním sochy vyvrcholí v sobotu v kostele na Mouřenci oslavy 20. výročí znovuvysvěcení

 

ANNÍN, MOUŘENEC, 17.9. – Poutní česko-německou bohoslužbou a žehnáním nové sochy vyvrcholí v sobotu 21. září oslavy 20. výročí znovuvysvěcení kostela svatého Mořice na Mouřenci nad Annínem. Slavnostní mše za účasti německých rodáků začne ve 14 hodin. Šumavský chrám se ale veřejnosti otevře už o hodinu dříve, kdy je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka kostela i barokní kostnice.

 

Tradiční a zároveň jubilejní mši bude sloužit místní duchovní správce P. Tomas van Zavrel. „Opět přijedou němečtí rodáci, kteří nechali v devadesátých letech kostel opravit a kteří zde prožili dětství a mládí. Přichází sem také stále více českých poutníků a turistů. Setkání lidí z obou stran hranice nepochybně přispívá k přátelství obou národů a k napravení mnohých křivd a smutných událostí, kterých byl Mouřenec svědkem ve válečných a poválečných letech,“ říká páter van Zavrel, který se v posledních dvou letech snaží chrám spolu s dalšími dobrovolníky otevřít veřejnosti.

 

Začátek víkendové mše oznámí gotický zvon z roku 1329, který dodnes visí ve věži a patří mezi nejstarší na Šumavě. V posledních letech jeho úlohu převzaly dva nové zvony poháněné elektřinou „Scházíme se na Mouřenci 20 let poté, jubilejních 20 let od chvíle, kdy byl kostel zachráněn. To je právě ten slavnostní okamžik, kdy bychom ručně ovládaný zvon měli nechat zaznít,“ říká novinář, annínský rodák a jeden z organizátorů mouřeneckých akcí Lukáš Milota. Víkendovou mši doprovodí na varhany šumavský historik a hudebník dr. Vladimír Horpeniak. Odpoledne se rodáci a přátelé Mouřence potkají v Hotelu Annín na „kávě a štrůdlu“.

 

Při sobotní bohoslužbě požehná P. Tomas van Zavrel nové soše svatého Mořice. „Před rokem jsem se s duchovní správou dohodl, že peníze, které lidé věnují kostelu při prohlídkách nebo koncertech, půjdou na dřevěnou sochu patrona tohoto chrámu. Socha nahradí pět set let starý originál, který kdysi v kostele byl a nyní je uložený v bezpečí  v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. 110 cm vysokou figuru světce zhotovil známý šumavský řezbář a např. jeden z autorů sušického mechanického betlému  Karel Tittl z Velhartic,“ upřesňuje Lukáš Milota, který loni přišel s podpůrnou iniciativou Přátelé Mouřence a propaguje kostel a pořádané akce na internetových stránkách www.pratelemourence.cz. „Chci moc poděkovat stovkám lidí, kteří na sochu při akcích v kostele přispěli. Dík patří také panu Lubomíru Brabcovi, který na Mouřenci vystoupil zadarmo a výtěžek z koncertu věnoval právě na sochu svatého Mořice,“ uzavírá Milota. Za sochu a její menší model zaplatí farnost 30 tisíc korun.

 

O přípravu kostela na sobotní bohoslužbu, úklid a květinovou výzdobu se stará několik dobrovolníků. Samotná mše se koná za výrazné podpory Obecního úřadu Dlouhá Ves a také Hotelu Annín, který u kostela zajistí prodej občerstvení.

 

Víkendová bohoslužba bude i oficiálním závěrem několikaměsíčního kulturně-vzdělávacího cyklu Léto na Mouřenci. „Od května přicházeli lidé na Mouřenec na odborné přednášky zaměřené na historii i současnost kostela a Šumavy, ale také koncerty a samozřejmě komentované prohlídky. Milovníci středověkého umění vyslechli např. přednášku prof. Jana Royta o vzácných mouřeneckých gotických freskách, bezmála stovka lidí si přišla poslechnout benefiční recitál kytarového virtuóza Lubomíra Brabce,“ říká za organizátory programová dramaturgyně cyklu Helena Pekárková. Celkem Léto na Mouřenci přilákalo téměř 1000 návštěvníků. Partnery cyklu byl po celé léto Hotel Annín, hlavními mediálními partnery Český rozhlas Plzeň, Klatovský deník a server Šumavanet. Léto na Mouřenci finančně podpořila Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionálního rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce, Dispozičního fondu Cíl 3/ Ziel 3.

 

INFO O KOSTELE:

Kostel svatého Mořice patří mezi nejstarší a nejvýznamnější církevní památky v jihozápadních Čechách. Byl postaven kolem roku 1220 v pozdně románském stylu. Později byl goticky a barokně upraven. Během poválečnému odsunu muselo i z oblasti kolem Mouřence  odejít původní německé obyvatelstvo. Za komunistického režimu kostel ztratil svůj význam, přestal sloužit věřícím, chátral a lidé ho postupně zdevastovali. Díky finanční sbírce německých rodáků a českého státu se na počátku 90. let dočkal záchrany. Při nákladné rekonstrukci byly náhodně objeveny vzácné gotické fresky ze 14. století. Před dvaceti lety, 26. září 1993, byl kostel znovu vysvěcen. Od té doby se zde konají česko-německé bohoslužby a v poslední době i další duchovní, kulturní a vzdělávací akce. V kostele se dochovala křtitelnice ze 13. století, věž zdobí gotický zvon z roku 1329. Součástí mouřeneckého areálu je i barokní kostnice, ve které bylo uloženo několik tisíc kosterních pozůstatků.  

 

Kontakt:

Lukáš Milota, 607 11 88 46

 

TZ - 8.8.2013: O freskách bude v kostele na Mouřenci vyprávět profesor Jan Royt  

 

Ďábel, který se úporně snaží stáhnout duši hříšníka do pekla, setkání tří urozených pánů se třemi umrlci jako připomínka naší smrtelnosti, ale také malé postavičky, které přibíjejí Krista na kříž. To jsou jen některé výjevy, které jsou součástí gotických nástěnných maleb v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Annína. O vzácných freskách ze 14. století bude v neděli 11. srpna od 14 hodin přímo v kostele přednášet historik umění prof. Jan Royt. Odborný výklad je součástí vzdělávacího, duchovního a kulturního cyklu akcí „Léto na Mouřenci“.

 

Nástěnné malby byly náhodně objeveny při rekonstrukci kostela v roce 1993. Na severní stěně kostela se jedná o cyklus Poslední soud z období kolem roku 1310. V konše apsidy je pak vyobrazeno Ukřižování z doby kolem roku 1360. „Freska s Posledním soudem v kostele sv. Mořice patří jak z výtvarného tak i ikonografického hlediska k nejvýznamnějším malířským památkám první čtvrtiny 14. století ve střední Evropě. Hlavní roli zde hrály historické vazby k rakouskému Podunají, které podnítily umělecký přenos z této oblasti. Podobně u malby Ukřižování upozorňuji na její mimořádnou výtvarnou kvalitu a v Čechách té doby se nevyskytující ikonografické invence,“ říká autor nedělní přednášky Jan Royt, který vyučuje mimojiné v Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK v Praze.

 

„Po celá staletí přicházeli lidé do kostela na Mouřenci a hleděli na omítku, aniž tušili, že ukrývá tyto vzácné malby. Při běžných komentovaných prohlídkách říkáme návštěvníkům jen ty základní informace. V neděli mají zcela mimořádnou příležitost slyšet výklad k freskám se všemi zajímavostmi a podrobnostmi. A to z úst nejpovolanějších. Profesor Royt je totiž špičkový odborník právě na středověké křesťanské umění a malby v kostele sv. Mořice sleduje od samého počátku, kdy byly pod omítkou objeveny,“ vysvětluje jeden z pořadatelů mouřeneckých akcí Lukáš Milota.

 

Po přednášce a následné diskusi s profesorem Roytem je pro zájemce připravená opět komentovaná prohlídka celého mouřeneckého areálu. Návštěvníci si mohou koupit upomínkové předměty a získat turistické razítko. „Vstupné se ani tentokrát neplatí. Každý ale může přispět na repliku sochy svatého Mořice, kterou farnost zakoupí v září. V těchto dnech ji dokončuje řezbář Karel Tittl z Velhartic. Veškeré informace o dění na Mouřenci i fotografie aktuálně zveřejňujeme na internetové stránce www.pratelemourence.cz,“ dodává Milota.

 

Cyklus Léto na Mouřenci se koná za finanční podpory Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 a pořádají jej společně Římskokatolická farnost Mouřenec a iniciativa Přátelé Mouřence. Až do konce září zve obvykle v neděli ve 14 hodin na přednášky, prohlídky, koncerty, meditace a další akce. Koná se u příležitosti 20. výročí znovuvysvěcení kostela v roce 1993. Cyklus vyvrcholí 21. září slavnostní jubilejní česko-německou bohoslužbou a posvěcením sochy svatého Mořice, na kterou přispívají návštěvníci kostela od loňského léta.

TZ - 2.8.2013 - Mouřenec v neděli odhalí tajemství barokní kostnice

 

Dalším pohledem do hostorie pokračuje v neděli v kostele svatého Mořice nad šumavským Annínem cyklus Léto na Mouřenci. Ve 14 hodin začíná přednáška Mgr. Martina Čechury ze Západočeského muzea v Plzni na téma: „Historie a historické pozadí svatomouřenecké kostnice“.

 

„Mouřenecká kostnice návštěvníky kostela velmi zajímá. Aby také ne. Vždyť se jedná o barokní stavbu z 18. století, ve které svého času byly uloženy tisíce kosterních pozůstatků. Dodnes je zde mnoho lebek a kostí, jejichž původ je zčásti obestřen tajemstvím. Chceme toto tajemství lehce poodhalit, a proto jsme pozvali archeologa Západočeského muzea v Plzni pana Martina Čechuru,“ říká jeden z organizátorů mouřeneckých akcí Lukáš Milota.

 

Po přednášce bude tradičně možné si prohlédnout celý areál kostela i hřbitova, případně si zakoupit pohlednice a získat turistické razítko Mouřence. Návštěvníci mohou také přispět na dřevěnou kopii sochy svatého Mořice, kterou pro kostel zhotovil řezbář Karel Tittl z Velhartic.

 

Cyklus Léto na Mouřenci pořádá Římskokatolická farnost Mouřenec ve spolupráci s iniciativou Přátelé Mouřence. Až do konce září nabízí přednášky, prohlídky, koncerty, meditace a další akce (obvykle v neděli ve 14 hodin). Koná se u příležitosti 20. výročí znovuvysvěcení kostela v roce 1993.

 

„Do konce srpna se návštěvníci kostela mohou těšit například na přednášku prof. Jana Royta o gotických mouřeneckých freskách (11.8.) nebo na koncert kytarového virtuóza Lubomíra Brabce (25.8.),“ láká zakladatel iniciativy Přátelé Mouřence a jeden z organizátorů Lukáš Milota.

 

Cyklus vyvrcholí 21. září slavnostní jubilejní česko-německou bohoslužbou a posvěcením sochy svatého Mořice, na kterou přispívají návštěvníci kostela od loňského léta. Léto na Mouřenci se koná za finanční podpory Dispozičního fondu Cíl 3/Ziel 3.

 

TZ z 27.6.2013 – Mouřenec kousne o víkendu do kyselého jablka historie

Kostel svatého Mořice na Mouřenci nad Annínem zve v neděli 30. června ve 14 hodin přednášku na kontroverzní téma: Neblahé vzpomínky na zlo konané na Mouřenci a v jeho okolí. Akce je součástí kulturního, vzdělávací a duchovního cyklu Léto na Mouřenci u příležitosti 20. výročí znovuvysvěcení kostela.

„Pokud chceme důstojně a důkladně připomenout historii i současnost kostela na Mouřenci, nemůžeme a ani se nechceme vyhnout temným a bolestným obdobím. Mezi ně bezesporu patří války a poválečné události ve 20. století, které měly pro Mouřenec i celou Šumavu fatální důsledky. Nechceme otevírat staré rány a vnucovat někomu nějaký názor, chceme jen zprostředkovat vzpomínky, přimět návštěvníky k zamyšlení a hledat cesty ke smíření a odpuštění,“ vysvětluje Lukáš Milota, jeden z pořadatelů mouřeneckých akcí.

Přednášku připravil kolektiv autorů a přečte ji místní duchovní správce P. Tomas van Zavrel. „Je to záměr. Pater Tomas nepamatuje ani 2. světovou válku, ani poválečný odsun a v dobách komunismu nežil v Československu. Je tedy v tomto smyslu nezaujatý,“ dodává Milota.

Můžeme jen pokračovat v naší životní cestě s vědomím, kolik zla dokáže člověk napáchat na druhém člověku a poučit se z toho. Tak, jak to dělávali lidé od 12. století, kdy se Češi a Němci rozhodli sdílet společný život," cituje P. Tomas van Zavrel z nedělní přednášky.

Po přednášce v českém i německém jazyce je pro zájemce tradičně připravena komentovaná prohlídka kostela a kostnice. Na místě bude opět zajištěn prodej podmaleb na skle, CD s duchovní hudbou a pohlednic, sběratelé turistických razítek získají to mouřenecké. Návštěvníci mohou i tentokrát přispět farnosti na pořízení sochy svatého Mořice.

Téměř čtyřměsíční kulturní, vzdělávací a duchovní cyklus Léto na Mouřenci začal za velkého zájmu veřejnosti 18. května slavnostní česko-německou bohoslužbou. Až do září nabídne téměř každou neděli od 14 hodin přednášky, prohlídky, meditace nebo koncerty. „Desítkami akcí na Mouřenci chceme důstojně a důkladně oslavit 20 let od znovuvysvěcení kostela,“ říká duchovní správce mouřenecké farnosti P. Tomas van Zavrel. „Pozvali jsme vynikající odborníky, kteří vytvoří řetězec přednášek z historie, archeologie, dějin umění a sociologie,“ dodává programová dramaturgyně cyklu Helena Pekárková.

 

Cyklus Léto na Mouřenci se koná za finanční podpory Dispozičního fondu Cíl 3/Ziel 3 a jeho pořadatelem je Římskokatolická farnost Mouřenec.

 

Podrobné a aktuální informace k programu je možné najít na internetové stránce: www.pratelemourence.cz.

 

Informace a kontakty:

Helena Pekárková, helenapek@centrum.cz, +420 606545062;

Lukáš Milota, lukas.milota@centrum.cz, +420 607118846.

.................................................................................................................................................................................................................................

 

TZ z 13.6.2013 – Šumavský Mouřenec zve v neděli na přednášku o věhlasném faráři Franzi Andraschkovi

 

Přednáškou o děkanovi Franzi Andraschkovi pokračuje v neděli 16. června cyklus Léto na Mouřenci. Život této mouřenecké legendy připomene přímo v kostele nad Annínem Arch. Karl Suchy, vysídlený rodák, předseda německého Podpůrného spolku svatého Mořice a jeden z hlavních iniciátorů opravy zdevastovaného kostela v 90. letech minulého století. Přednáška v německém jazyce s českým překladem začíná v neděli ve 14 hodin.

 

„Děkan Andraschko působil na Mouřenci téměř padesát let. Byl to charismatický, vážený, ale zároveň přísný kněz. Pro nás děti byl obrovskou autoritou. Po válce bylo jasné, že bude muset Mouřenec opustit, což ale bytostně odmítal. A Bůh jeho přání vyslyšel. Zemřel v roce 1946 a je pohřbený na čestném místě hned vedle vchodu do kostela,“ prozradil něco ze své přednášky Karl Suchy.

 

Téměř čtyřměsíční kulturní, vzdělávací a duchovní cyklus Léto na Mouřenci začal za velkého zájmu veřejnosti 18. května slavnostní česko-německou bohoslužbou. Až do září nabídne téměř každou neděli od 14 hodin přednášky, prohlídky, meditace nebo koncerty. „Desítkami akcí na Mouřenci chceme důstojně a důkladně oslavit 20 let od znovuvysvěcení kostela,“ říká duchovní správce mouřenecké farnosti P. Tomas van Zavrel. „Pozvali jsme vynikající odborníky, kteří vytvoří řetězec přednášek z historie, archeologie, dějin umění a sociologie,“ dodává programová dramaturgyně cyklu Helena Pekárková.

 

Cyklus Léto na Mouřenci se koná za finanční podpory Dispozičního fondu Cíl 3/Ziel 3 a jeho pořadatelem je Římskokatolická farnost Mouřenec.

 

Po koncertech nebo přednáškách bude obvykle následovat komentovaná prohlídka kostela a kostnice. Podrobné a aktuální informace k programu je možné najít na internetové stránce: www.pratelemourence.cz. Při akcích si mohou zájemci také zakoupit originální mouřenecké suvenýry, získat turistické razítko a přispět farnosti na pořízení sochy svatého Mořice.

 

Informace a kontakty:

Helena Pekárková, helenapek@centrum.cz, +420 606545062;

Lukáš Milota, lukas.milota@centrum.cz, +420 607118846.

 

.................................................................................................................................................................................................................................

TZ z 30. května 2013: Léto na Mouřenci pokračuje přednáškou o svatém Mořici

 

O víkendu bude opět přístupný kostel svatého Mořice na Mouřenci nad Annínem. V neděli od 14 hodin se zde koná první přednáška z cyklu „Léto na Mouřenci“. O patronovi kostela, svatém Mořici, pohovoří spoluiniciátorka cyklu Helena Pekárková. Po přednášce (zhruba ve 14:30) je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka kostela a kostnice. Průvodcem bude opět novinář a annínský rodák Lukáš Milota.

 

„Při první přednášce si připomeneme příběh svatého Mořice a jeho druhů z thébských legií, a to na historickém pozadí pronásledování křesťanů v prvních třech stoletích po Kristu,“ upřesňuje autorka nedělní přednášky Helena Pekárková.

 

Téměř čtyřměsíční kulturní, vzdělávací a duchovní cyklus Léto na Mouřenci začal za velkého zájmu veřejnosti 18. května slavnostní česko-německou bohoslužbou. Od června do září nabídne téměř každou neděli od 14 hodin přednášky, prohlídky, meditace nebo koncerty. „Desítkami akcí na Mouřenci chceme důstojně a důkladně oslavit 20 let od znovuvysvěcení kostela,“ říká duchovní správce mouřenecké farnosti P. Tomas van Zavrel. „Pozvali jsme vynikající odborníky, kteří vytvoří řetězec přednášek z historie, archeologie, dějin umění a sociologie,“ dodává spoluiniciátorka cyklu Helena Pekárková.

 

Cyklus Léto na Mouřenci se koná za finanční podpory Dispozičního fondu, programu Ziel 3 a jeho pořadatelem je Římskokatolická farnost Mouřenec. Kromě nedělní přednášky o sv. Mořici se v červnu konají další čtyři akce. V neděli 9. června vystoupí v kostele folková skupina Druhý pokus z Kašperských Hor. 16. června bude jeden z německých rodáků a předseda Podpůrného spolku svatého Mořice arch. Karl Suchy vyprávět o věhlasném mouřeneckém děkanovi Franzi Andraschkovi a o týden později o životě na Šumavě v letech 1918 – 1946. Poslední červnový den připravil P. Tomas van Zavrel přednášku na téma „Neblahé vzpomínky na zlo konané na Mouřenci a v jeho okolí.“   

 

Po koncertech nebo přednáškách bude obvykle následovat komentovaná prohlídka kostela a kostnice. Podrobné a aktuální informace k programu je možné najít na internetové stránce: www.pratelemourence.cz. Při akcích si mohou zájemci také zakoupit originální mouřenecké suvenýry, získat turistické razítko a přispět farnosti na pořízení sochy svatého Mořice.

 

„Je skvělé, že si Mouřenec milovníci Šumavy oblíbili a že sem lidé rádi vracejí. Je to druhý nejstarší chrám v jihozápadních Čechách.  Moc nás také těší, že kostelík není už jen místem, kde se dvakrát ročně scházejí stárnoucí němčtí rodáci. Díky aktivitám P. Tomase van Zavrela a rodáka Lukáše Miloty toto místo přitahuje čím dál více lidí. Tyto aktivity vítáme a podporujeme,“ říká Jiří Vichr, starosta Dlouhé Vsi, v jejímž katastru se Mouřenec nachází.

 

Informace a kontakty:

Helena Pekárková, helenapek@centrum.cz, +420 606545062;

Lukáš Milota, lukas.milota@centrum.cz, +420 607118846.

...................................................................................................................................................................................................................................

TZ z 15. května 2013: Šumavský Mouřenec slaví letos 20 let od znovuvysvěcení. O víkendu zve na bohoslužbu, po celé léto pak na prohlídky, přednášky a koncerty

 

MOUŘENEC - Tradiční česko-německá bohoslužba odstartuje v sobotu 18. května oslavy 20. výročí znovuvysvěcení kostela svatého Mořice na Mouřenci nad Annínem. Slavnostní mše za účasti německých rodáků začne ve 14 hodin a sloužit ji bude generální vikář českobudějovické diecéze Mons. Adolf Pintíř. Šumavský chrám se ale veřejnosti otevře už ve 13 hodin, kdy žáci ZŠ v Dlouhé Vsi sehrají divadelní představení „Legenda o svatém Mořici“.

 

Česko-německé setkání na Mouřenci má svou specifickou atmosféru,“ říká duchovní správce kostela P. Tomas van Zavrel. „Přijíždějí němečtí rodáci, kteří nechali v devadesátých letech kostel opravit a kteří zde prožili dětství a mládí. Jejich řady ale bohužel řídnou. Přichází sem ale také stále více českých poutníků a turistů. Setkání lidí z obou stran hranice nepochybně přispívá k přátelství obou národů a k napravení mnohých křivd a smutných událostí, kterých byl Mouřenec svědkem ve válečných a poválečných letech,“ dodává páter van Zavrel, který se spolu s několika dobrovolníky snaží chrám otevřít častěji veřejnosti. Víkendovou mši doprovodí na varhany šumavský historik a hudebník dr. Vladimír Horpeniak.

 

Sobotní bohoslužba bude i oficiálním začátkem několikaměsíčního kulturně-vzdělávacího cyklu Léto na Mouřenci. „Až do září nabídne odborné přednášky zaměřené na historii i současnost kostela, ale také koncerty a samozřejmě komentované prohlídky. Milovníci středověkého umění se mohou těšit například na přednášku prof. Jana Royta o vzácných mouřeneckých gotických freskách, milovníky hudby pak jistě potěší koncert kytarového virtuóza Lubomíra Brabce. Akce na Mouřenci budou od června do září začínat pravidelně každou neděli ve 14 hodin,“ říká jedna z hlavních organizátorek a programová dramaturgyně cyklu Helena Pekárková. 

 

V sobotu lidé na Mouřenci také poprvé uvidí chystanou podobu sochy svatého Mořice, která tento románsko-gotický kostel zkrášlí od letošního září. „Před rokem jsme s duchovní správou dohodli, že peníze, které lidé věnují kostelu při prohlídkách nebo koncertech, půjdou na dřevěnou sochu patrona tohoto chrámu,“ říká novinář a jeden z pořadatelů mouřeneckých akcí Lukáš Milota. „Bude to zmenšená kopie gotického originálu z 15. století, který kdysi v kostele byl a nyní je vystavený v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. Zhruba metrového světce zhotoví známý šumavský řezbář a např. jeden z autorů sušického mechanického betlému  Karel Tittl z Velhartic,“ upřesňuje Lukáš Milota, který loni přišel s podpůrnou iniciativou Přátelé Mouřence a propaguje kostel a pořádané akce na internetových stránkách www.pratelemourence.cz. „Už teď chci moc poděkovat stovkám lidí, kteří dosud na sochu přispěli a ještě při letošních akcích přispějí. Chci také poděkovat všem, kteří si Mouřenec oblíbili a nezištně pomáhají s přípravou nejrůznějších akcí,“ uzavírá Milota.

 

Sobotní bohoslužba se koná za výrazné podpory Obecního úřadu Dlouhá Ves a také Hotelu Annín, který u kostela zajistí prodej občerstvení.

 

Kostel svatého Mořice patří mezi nejstarší a nejvýznamnější církevní památky v jihozápadních Čechách. Byl postaven kolem roku 1220 v pozdně románském stylu. Později byl goticky a barokně upraven. Během poválečnému odsunu muselo i z oblasti kolem Mouřence  odejít původní německé obyvatelstvo. Za komunistického režimu kostel ztratil svůj význam, přestal sloužit věřícím, chátral a lidé ho postupně zdevastovali. Díky finanční sbírce německých rodáků se na počátku 90. let dočkal záchrany. Při nákladné rekonstrukci byly náhodně objeveny vzácné gotické fresky ze 14. století, které mohly být restaurovány i díky státnímu příspěvku, který poskytl tehdejší okresní úřad. Před dvaceti lety, 26. září 1993, byl kostel znovu vysvěcen. Od té doby se zde konají česko-německé bohoslužby a v poslední době i další duchovní, kulturní a vzdělávací akce. V kostele se dochovala křtitelnice ze 13. století, věž zdobí gotický zvon z roku 1329. Součástí mouřeneckého areálu je i barokní kostnice, ve které bylo uloženo několik tisíc kosterních pozůstatků.  

 

Kontakt:

P. Tomas van Zavrel, 731 62 59 90

Lukáš Milota, 607 11 88 46

Autor přiložených fotografií: Lukáš Milota