LÉTO NA MOUŘENCI 2015 - kompletní program

01.07.2015 17:23

TZ: Šumavský Mouřenec v sobotu rozezní vynikající vahranice se sopranistkou. V neděli zazní muzikálové písně.

ANNÍN - Na další hudební setkání zve o víkendu šumavský kostel na Mouřenci nad Annínem. V sobotu večer se posluchači mohou těšit na koncert vynikající sopranistky Gabriely Pechmannové a neméně zdatné varhanice Markéty Schley Reindlové. V neděli rozezní tento šumavský kostelík muzikálové písně v podání sourozenecké dvojice - sólisty plzeňského divadla Aleše Kohouta a zpěvačky Marcely Puldové.

Sobotní koncert duchovní hudby začíná v 19 hodin. „Bude to vzácné setkání s opravdovými hvězdami ve svém oboru. Obě umělkyně vystupují doma i v zahraničí. Při koncertech operní pěvkyně Gabriely Pechmannové se posluchači tají dech. A Markéta Schley Reindlová už při minulých vystoupeních na Mouřenci ukázala, že i na malé varhany se dají zahrát velké kusy,“ říká jeden z organizátorů letních akcí na Mouřenci Lukáš Milota.

Posluchači mají jedinečnou možnost slyšet „v plném nasazení“ varhany z roku 1995. Ty tehdy nahradily původní barokní nástroj, který za minulého režimu zcela zničili vandalové. „Lidé mají jedinečnou příležitost vidět, co to znamená „šlapat varhany“. K pohonu nástroje slouží totiž jen lidská síla. Nástroj má samozřejmě svoje omezení, která ovlivňují výběr repertoáru pro koncert. I tak je však nabídka v programu pestrá,“ láká další z organizátorů Jitka Kutišová. Zazní skoro 20 skladeb, mezi kterými nebudou chybět velikáni G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. Pachelbel, F. X. Brixi, Z. Lukáš nebo A. Dvořák.

Vstupné na koncert je 120 korun na místě, 100 korun v obvyklých předprodejích (MěKIS Kašperské Hory, KINO Sušice, KD Sokolovna Sušice nebo on-line prodej na www.sirkus.cz)

Po koncertu je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka kostela, kostnice a nového muzea, které mapuje historii této významné památky ze 13. století.

Nedělní setkání na Mouřenci začíná ve 14 hodin. Zpěvák a herec Aleš Kohout a jeho sestra, zpěvačka Marcela Puldová přednesou písně z nejslavnějších světových muzikálů, např. Jesus Christ Superstar, Zvoník od Matky Boží, Elisabeth, Romeo a Julie nebo Fantom opery. Vstupné na nedělní koncert je dobrovolné.

Mouřenec nabízí také po celé prázdniny pravidelné letní komentované prohlídky. Začínají denně kromě pondělí a pátku vždy v 11 a ve 12 hodin. Vstupné je 40 korun.

Více informací: www.pratelemourence.cz, www.facebook.com/mourenec

Lukáš Milota, tel. +420/ 607 11 88 46

*

sobota 25. července od 19 h: Barokní večer. Housle - Lenka Pellant, Cemballo - Marie-Anna Bukačová. Koncert se koná zároveň v rámci minifestivalu Šumavské letní hudební večery.


*


neděle 26. července od 14 h: JenTet. Koncert nové plzeňské skupiny. Na programu jsou především spirituály. Tematem letošního Léta na Mouřenci je "setkání se šumavskými Božími staviteli" - tentokrát budou hosty stavitelé kapliček v Paštích Marie Malá, Čeněk Šebesta a další.

*

neděle 2. srpna od 14 h: Tajemství mouřenecké kostnice - přednáška plzeňského archeologa Martina Čechury. Poté koncert skupiny Pokus ze Zdic.


*
sobota 8. srpna od 19 h: Mouřenecká noc II: Koncert Žihelského pěveckého smíšeného sboru. Teta Tereza - legendy o svatých. Jan Irving - kytara, Lenka Němečková - zpěv. Setkání s Ivanem Adamem, který s dalšími dobrovolníky obnovuje základy odstřeleného kostela v Prášilech a setkání s Jakubem Vinčálkem, který staví novou kapli ve Vatěticích. Na závěr noční prohlídka kostela a kostnice při svíčkách.


*
neděle 9. srpna od 14 h: Mouřenec dětem - děti Mouřenci II. Druhý dětský den. Teta Tereza - legendy. Koncert skupiny Druhý Pokus z Kašperských Hor.
*
neděle 16. srpna od 14 h: Svatomouřenecké fresky - přednáška historika umění prof. Jana Royta


*
sobota 22. srpna od 19 h: Šumavské hudební triduum. Koncert. Účinkují Barok Collegium a Irena Pohl Houkalová.

http://www.sumavsketriduum.cz/
*
sobota 29. srpna 19 h: Filmový Mouřenec. Filmy a seriály natočené na Mouřenci a dokumenty o Mouřenci. Setkání s tvůrci nebo protagonisty. Promítání pohádky Anděl Páně, která před 10 lety vznikla částečně na Mouřenci uvede režisér Jiří Strach.