Léto na Mouřenci!

11.08.2013 09:04

 

Poutní česko-německou bohoslužbou a žehnáním sochy svatého Mořice vyvrcholily v sobotu 21. září 2013 oslavy 20. výročí od znovuvysvěcení kostela. Slavnost přilákala více než 200 lidí z obou stran hranice. Začátek bohoslužby oznámil výjimečně původní gotický zvon z roku 1329. V závěru bohoslužby P. Tomas van Zavrel požehnal soše sv. Mořice, na jejíž pořízení přispěly od loňského léta stovky lidí. Mše byla první akcí, při které se rozzářily nové lustry, které nechala farnost instalovat v uplynulém týdnu a na jejichž pořízení a instalaci přispěli němečtí rodáci. Sobotní bohoslužbou zároveň skončil letní cyklus Léto na Mouřenci, který nabídnul přednášky, prohlídky nebo koncerty. Cyklus, který finančně podpořila EU, v létě vyhledalo zhruba 1000 návštěvníků!

Děkuji: P. Tomasovi, bez něhož by nebylo těchto aktivit, Aleně Bernardové, Jarce Korandové, Ivě Volákové, Schusterovým za květinovou výzdobu kostela. Heleně Pekárkové a Janě Milotové za úklid kostela, za podporu mouřeneckých aktivit a za pomoc děkujeme duchovní správě v Sušici, tedy P. Hesovi, jáhnovi p. Voráčkovi, OÚ Dlouhá Ves, panu starostovi Vichrovi, Hotelu Annín a jeho majiteli Patriku Jedličkovi za zajištění prodeje občerstvení u kostela a možnost uspořádat setkání rodáků a přátel Mouřence v annínském hotelu, Českému rozhlasu Plzeň, Klatovskému deníku, serverům sumavanet.cz, sumava.eu, Radiu Proglas, 5 plus 2, regionplzen.cz, qap.cz, ČTK, novinky.cz a dalším médiím za zveřejňování pozvánek a článků, Jitce Markové nejen za fotografování akcí, Radce Zelené za laskavé nabídky spolupráce a květnové divadlo, Jiřině Panuškové za hnětýnky pro návštěvníky, Vladěně Tesařové za opravu skleněného kříže, Jarce Korandové za vyrobené podmalby na skle, Alče Kyrálové za ukázku a prodej tradičních vinutých perlí, všem ostatním, kteří o akcích informují. Určitě jsem na někoho zapomněl, a proto ještě jednou děkuji těm zapomenutým. A děkuji Vám všem, kteří na akce chodíte a kteří kostelu na Mouřenci pomáháte a přispíváte k dosažení vytyčených cílů! Mouřenec žije! Ať žije Mouřenec!

PS: v neděli 15. prosince ve 14 hodin vystoupí na Mouřenci opět - už potřetí - se svým vánočním koncertem Žihelský pěvecký smíšený sbor. Bude toho více, ale program na podzim a zimu teprve vzniká... vydržte prosím!

Mouřenec "20 let poté" - aneb slavnostní česko-německá bohoslužba k 20. výročí znovuvysvěcení, 21. září 2013.

Sv. Mořic, kterého vyřezal Karel Tittl a na jehož pořízení přispěly stovky návštěvníků mouřeneckých akcí, se stěhuje ze svého "úkrytu" v Anníně do kostela. Zhruba za dvě hodiny bude slavnostně vysvěcen. Na fotce s Lukášem Milotou.

Sv. Mořic obklopený květinovou výzdobou od Aleny Bernardové, Jarky Korandové a Ivy Volákové. Tady je jeho místo a tady už zůstane. Nahradí tak 500 let starý gotický originál, který je z bezepčnostních důvodů uložen v muzeu v Kašperských Horách.

P. Tomas van Zavrel celebruje slavnostní bohoslužbu, které se zúčastnily přes dvě stovky lidí. Ze stropu visí nové lustry. Uprostřed před obětním stolem stojí nový sv. Mořic!

xxx

Od června do září pro vás na Mouřenci chystáme kulturně-vzdělávací cyklus Léto na Mouřenci! Přenášky, prohlídky, koncerty se budou konat téměř každou neděli ve 14 hodin. 

Program sestavili: Helena Pekárková, Tomas van Zavrel, Lukáš Milota

Financování projektu: na cyklus přispěla EU z Dispozičního fondu Cíl 3/Ziel 3, další finance získáme z kostelní sbírky od návštěvníků a rodáků

Akce podporují: Hotel Annín, mediálně pak Český rozhlas Plzeň, Klatovský deník

Na koho se můžete těšit?: historik umění prof. Jan Royt, historik PhDr. Vladimír Horpeniak, kytarový virtuóz Lubomír Brabec a další.

Podrobný program níže pod žlutým plakátem:


 

Kompletní program celého cyklu:


LÉTO NA MOUŘENCI – ST. MAURENZENER SOMMER

 

Svatomouřenecké neděle začínají vždy ve 1400 hod. / Jeden Sonntag des Sommers, Beginn jeweils 14:00 Uhr
Překlad přednášky k dispozici / Für die Übersetzungen der Vorträge wird gesorgt

Po každé akci následuje obvykle komentovaná prohlídka kostela / In der Regel gibt es auch eine Kirchenführung .

 

2. 6.       Dobové pozadí a církev za dob sv. Mořice, přednáška

                        Historischer Hintergrund und die Kirche zu Zeiten des Hl. Mauritius, Vortrag

                Helena Pekárková, spolu-iniciátorka projektu Léto na Mouřenci

9. 6.       Koncert kašpersko-horské folkové kapely Druhý pokus

                        Konzert der Bergreichensteiner Folk Band Druhý pokus

16. 6.     Život věhlasného děkana Franze Andraschka z Mouřence (1899-1946), přednáška

Das Leben von Dechant Franz Andraschko von St. Maurenzen (1899-1946), Vortrag

Arch. Karl Suchy, Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen e.V. („Sdružení za uchování sv. Mořice“)             

23. 6.     Život na Šumavě 1918-1946, přednáška

Das Leben im Böhmerwald 1918-1946, Vortrag

Arch. Karl Suchy, Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen e.V. („Sdružení za uchování sv. Mořice“)

30. 6.    Neblahé vzpomínky na zlo konané na Mouřenci a v jeho okolí, přednáška

Die dunklen Seiten der Geschichte von St. Maurenzen , Vortrag

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, místní duchovní

5. 7.       Smíření, meditace s následnou adorací

                Versöhnung, Meditation und Anbetung

P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel, místní duchovní

7. 7.       Smíření – modlitební tanec, hudebně-taneční produkce (Tučapský, Lukáš, Arvo Pärt)

                Versöhnung - Tanzgebet, Musik- und Tanzproduktion

                Tančí Dora Hoštová, Dagmar Chaloupková, Zuzana Sýkorová, Zdenka Bartošová

z Konzervatoře Duncan Centre Praha za hudebního doprovodu Milli Janátkové a Jana Pelecha

14. 7.     Hodinka Božího milosrdenství, audio-meditace

                Stunde der Barmherzigkeit Gottes, Audiomeditation

20.7       Šumavské hudbební triduum, koncert

              Bohmerwalder muzikalisches triduum, konzert (u.a. H. Purcell, B. Britten, G. F. Händel,  A. Caldara, Ch. Gounod )

               Účinkují: I. Houkalová - soprán, H. Mousa Bacha – harfa     

21. 7.      Keltské osídlení Šumavy od Obřího hradu k Mouřenci, přednáška

                        Keltische Besiedlung des Böhmerwaldes – St. Maurenzen, Vortrag

PhDr. Miroslava Slabiny, Národní muzeum

28. 7.     Židovské osídlení v okolí osady Mouřenec a na střední Šumavě, přednáška

Jüdische Besiedlung in der Gegend von St. Maurenzen, Vortrag

Mgr. Václav Diviš, ředitel Horské synagogy v Hartamnicích

4. 8.       Historie a historické pozadí svatomouřenecké kostnice, přednáška

Geschichte und historischer Hintergrund des St. Maurenzener Beinhauses, Vortrag

Mgr. Martin Čechura, archeolog Západočeského muzea v Plzni
11. 8.     Svatomouřenecké fresky v kostele sv. Mořice, přednáška

            Die Fresken in der St. Maurenzen-Kirche, Vortrag

            Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

18. 8.     Hrabata z Bogenu, zakladatelé a finančníci kostela sv. Mořice, přednáška

Die bayerischen Rauten, die Grafen von Bogen und ihre Beziehungen zu Böhmen, Vortrag

PhDr. František Kubů, specialista na starší německé dějiny/dějiny Zlaté stezky, Prachatické Muzeum

25. 8.     Vystoupení českého kytarového virtuóza Lubomíra Brabce, koncert

                Auftritt des bekannten Gitarrenvirtuosen Lubomír Brabec, Konzert

8. 9.       Nejnovější poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mauricia na Mouřenci v období středověku, přednáška

             Neue Erkenntnisse über die Entstehung St. Maurenzen-Kirche, Vortrag

            PhDr. Veronika Bartová, Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR a doktorand KTF UK

15. 9.    Soužití tři národností na Šumavě

            Tschechen, Deutschen, Juden - Das Zusammenleben der drei Nationalitäten im Böhmerwald

           Helena Pekárková - dramaturgyně cyklu Léto na Mouřenci

 

 

Ukončení léta na Mouřenci / Abschlussveranstaltung des St. Maurenzener Sommersv sobotu / Samstag 21. 9. 2013

 

 

1400 Slavností česko-německá poutní mše sv. v kostele sv. Mořice na Mouřenci – celebruje P. Tomas van Zavrel

Feierliche tschechisch-deutsche walfahrtsmesse – zelebriert von P. Tomas van Zavrel       

1530 Setkání rodáků, příbuzných a přátel Mouřence v Hotelu Annín

Begegnung von ehemaligen Bewohnern und Freunden von St. Maurenzen in Hotel Annín

 

POZOR ZMĚNA OHLÁŠENÉHO PROGRAMU V SOBOTU 21. ZÁŘÍ: divadlo "Legenda o sv. Mořici" ve 13:30 v podání žáků ZŠ Dlouhá Ves je z důvodu pracovního vytížení P. Tomase ZRUŠENO! Hledáme náhradní termín. Slavnost 21. září bude začínat ve 14 hodin česko-německou bohoslužbou a pokračovat bude posezením rodáků a přátel Mouřence v Hotelu Annín. Děkujeme za pochopení!

 

Změny vyhrazené – Änderungen vorbehalten