Mouřenecké léto 2018 a další plánované akce

25.05.2018 00:45

*** Květen (prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci – každou sobotu v 11 hodin)

 

25. 5. 2018 / Noc kostelů na Mouřenci / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / 18 hodin – komentovaná prohlídka kostela, 20 hodin – koncert skupiny Memento, 22 hodin –noční prohlídka kostela a kostnice při svíčkách, 23:45 prohlídka sklářské hrobní kaple v Anníně. www.pratelemourence.cz

 

26. 5. 2018 / Slavnostní zahájení sezony 2018: Česko-německá mše a žehnání nové sochy sv. Mořice. / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Celebruje Mons. Adolf Pintíř. Hudba: soubor Sirotci z Horažďovic. od 14 hodin. Po mši od 15.30 prohlídka kaple ve Vatěticích. www.pratelemourence.cz

 

*** Červen (prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci – každou sobotu v 11 hodin)

 

30. 6. 2018 / Koncert duchovní hudby: Jaroslav Schaffer – klavír a hosté / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

 

*** Červenec (prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci – každý den od 16 hodin)

                       

1. 7. 2018 Dětský den na Mouřenci / Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ téma: Popelka, projížďky na koních, soutěže, hry, dětská prohlídka kostela a kostnice, koncert dětí ze ZŠ a MŠ v Dlouhé Vsi, malování Mouřence a soutěž o nejhezčí obrázek, od 14 do 18 hodin. www.pratelemourence.cz

 

5. 7. 2018 Adorace / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ příležitost k zastavení, ztištění, usebrání, rozjímání a niternému rozhovoru s Bohem. od 19.30 hodin. www.pratelemourence.cz

 

6. 7. 2018 Barokní Mouřenec: Varhanní koncert / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ Na varhany hraje Jana Havlíčková z Dvora Králové nad Labem. od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

 

7. 7. 2018 Gotický Mouřenec: Svatomouřenecké fresky / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ O vzácných nástěnných malbách ze 14. století přednáší prof. Jan Royt. od 18.30 hodin. www.pratelemourence.cz

 

ANNÍN: 13. 07. 2018 / Petr Novák Forever / Annín, náves / Koncert u příležitosti slavnostního otevření Annínské kulturní stodoly. Od 18 hodin vernisáž výstavy „222 let Annína“, od 19 hodin koncert. www.pratelemourence.cz

 

14. 7. 2018 Večer s Emilem Kintzlem: Povídání o (zmizelé) Šumavě / Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ Beseda s legendárním šumavským pamětníke, učitelem a sportovcem. od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

 

18. 7. 2018 Spirituál Kvintet / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ Koncert. od 19 hodin. www.pratelemourence.cz, Vstupenky na místě nebo v předprodeji v červenci v kině v Sušici a na www.sirkus.cz

 

21. 7. 2018 / Noc v mouřenecké kostnici  / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / přednáška Mgr. Martina Čechury od 20 hodin, noční prohlídka kostnice od 22 hodin. www.pratelemourence.cz

 

27. 7. 2018 Jakub Smolík / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ Koncert k zahájení III. sklářské anenské pouti v Anníně. od 20 hodin. www.pratelemourence.cz, Vstupenky na místě nebo v předprodeji v červenci v kině v Sušici a na www.sirkus.cz Po koncertě světelný průvod do údolí.

 

ANNÍN: 28. 7. 2018 Nezmaři / Annín/ Od 17:30 koncert v rámci III. sklářské anenské pouti. Celodenní program: od 9 hodin prohlídky skláren a památek, komentovaná procházka po Annínsku. Od 14 hodin sklářské průvody, korunovace sklářské královny. Taneční vystoupení Annínských žen, večerní zábava, ohňová show. www.pratelemourence.cz

 

29. 7. 2018 III. sklářská anenská pouť v Anníně/ V 11 hodin procesí a poté poutní mše svatá ve sklářské hrobní kapli rodiny Schmid. Odpoledne kulturní program na návsi.

 

29. 7. 2018 Pocta annínským sklářům / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ Koncert: Katarína Ševčíková – harfa, Valentýna Mužíková – soprán. Uložení annínských korunovačních klenotů. Začátek v 18 hodin.

 

*** Srpen (prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci – každý den od 16 hodin)

 

4. 8. 2018 Karel Klostermann – známý i neznámý / kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem/ O známých i neznámých textech šumavského spisovatele Karla Klostermanna přednáší u příležitosti 170. výročí Klostermannova narození spisovatel a básník Ondřej Fibich. od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

 

10. 8. 2018 / Eliščiny pohádky / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína /. Pohádky v podání Víti Marčíka ml. od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

 

11. 8. 2018 / Muzikálový Mouřenec / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína /. Písně z Jesus Christ Superstar a dalších muzikálů přednesou sourozenci Marcela Puldová a Aleš Kohout. od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

 

12. 8. 2018 / Koncert duchovní hudby: Markéta Schley Reindlová – varhany a hosté / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

 

25. 8. 2018 / Elias / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Spirituály a další písně v podání klatovské skupiny. od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

 

*** Září (prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci – každou sobotu v 11 hodin)

 

1. 9. 2018 / Příběh mouřenecké školy / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína a okolí / Sraz žáků mouřenecké školy. Setkání pionýrů, kteří do školy od 60. let jezdili na letní tábory. Celodenní program. Od 16 hodin přednáška o historii školy. Koncert skupiny Druhý pokus z Kašperských Hor. www.pratelemourence.cz

 

15. 9. 2018 / Musica pro Sancta Cecilia / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Koncert vokálně-instrumentálního souboru, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka. od 18 hodin. www.pratelemourence.cz

 

22. 9. 2018 / 25 let od znovuvysvěcení Mouřence / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Minikonference o česko-německých vztazích. Od 14 hodin česko-německá poutní mše svatá. Koncert Železnorudského smíšeného sboru, Celodenní program. www.pratelemourence.cz

 

23. 9. 2018 / Pěvecký sbor Svatobor a hosté/ Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Slavnostní koncert k 25. výročí znovuvysvěcecní a záchrany Mouřence. od 15 hodin www.pratelemourence.cz

 

*** Říjen (prohlídky kostela a kostnice na Mouřenci – každou sobotu v 11 hodin)

 

*** Listopad

 

3. 11. 2018 Štěpán Rak: Domov můj / Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem / Koncert k 100. výročí vzniku ČSR. od 16 hodin, www.pratelemourence.cz. Předprodej vstupenek od října v kině Sušice a na www.sirkus.cz,

 

*** Prosinec

 

2. 12. 2018 / Zahájení adventu na Mouřenci: žehnání věnců/ Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Adventní koncert. od 14 hodin www.pratelemourence.cz

 

9. 12. 2018 / Irena Budweiserová a Jakub Racek: Od Adventu do Tří králů/ Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Adventní koncert. od 14 hodin www.pratelemourence.cz

 

16. 12. 2018 / Adventní romantika na Mouřenci: Žihelský sbor / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Tradiční adventní koncert. od 14 hodin www.pratelemourence.cz

 

23. 12. 2018 / 4. adventní neděle na Mouřenci/ Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Adventní koncert. od 14 hodin www.pratelemourence.cz

 

24. 12. 2018 / Štědrá hodinka / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Prohlídka kostela, zpívání koled, svařené víno atd. Od 11 do 12 hodin. www.pratelemourence.cz

 

31. 12. 2018 / Půlnoční silvestrovská mše při svíčkách / Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína / Začátek ve 23:55. www.pratelemourence.cz

 

Změny a doplnění možné! Některé akce ještě nejsou přesně naplánované (např. i letos bude tradiční Sametový Mouřenec kolem 17. listopadu)