VÝMĚNA FARÁŘE NA MOUŘENCI

14.08.2016 02:27

Střídání stráží. Ode dneška je novým duchovním správcem Mouřence páter Jan Kulhánek. Otec Tomas van Zavrel je ode dneška farářem v Hluboké nad Vltavou. Věříme, že Jan naváže nějakým svým způsobem na velké dílo, které Tomas na Mouřenci a v jiných šumavských farnostech vytvořil. Přejeme Janovi i Tomasovi hodně sil a úspěchů. Lukáš, Janka a Helena, čili Přátelé Mouřence